Kyselylomake

Ohje:

Jos tila sijaitsee tien varressa, maatilan liikenteessä tarvitaan kokonaispinta-ala (myös vuokramaat) ja eri lohkoille yksityistietä kuljettu matka.

Jos tilalta on vuokrattu pois peltoa, missä vuokraaja asuu ja mikä on vuokraajan tuotantosuunta.

Jos tila ottaa vastaan lantaa muilta tiloilta, merkitään se lomakkeelle.

Asuinkiinteistössä käytetyt ajoneuvot: jos talossa on kaksi ajokorttia ja kolme autoa, merkitään vain kaksi autoa.